·         طراحي تصفيه‌خانه‌ها ، ايستگاه‌هاي پمپاژ ، خطوط انتقال آب و طراحی مخازن ذخیره هوائی و زمینی

·         مطالعات كاهش و كنترل آب به حساب نيامده شهرها

·          طراحي تصفيه‌خانه‌ها ، ايستگاه‌هاي پمپاژ و خطوط جمع‌آوري فاضلاب

·         جمع آوري و دفع آبهاي سطحي و کنترل سيلاب

·         طراحي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي ، تأسيسات انحراف آب ، تأسيسات و ابنيه مربوطه

·          طراحي سيستم‌هاي تله‌متري و كنترل از راه دور مخازن ،‌ تلمبه‌خانه‌ها و تأسيسات تصفيه‌خانه‌ها و تأسيسات آبياري

·         مطالعات شبيه‌سازي سيستم‌هاي منابع و مصارف آب

·         مطالعات نيروگاه‌هاي برق آبي

·         مطالعات ایمنی، مديريت بحران و پدافند غیرعامل

·         مطالعات انواع تونل‌ها شامل تونل‌هاي بلند انتقال آب، تونل‌هاي نيروگاهها، تونل‌هاي شهري

·         مطالعات انواع سد، سازه‌هاي هيدروليكي و تجهيزات هيدرومكانيكي وابسته

·         كنترل پايداري و علاج بخشي سدها و سازه‌هاي وابسته

·         سدهاي انحرافي، سامانه‌هاي انتقال آب و تأسيسات آبگيري

·         كنترل سيلاب، مهندسي و ساماندهي رودخانه‌ها

·         مطالعات زمين‌شناسي و ژئوتكنيك

·         ساختمان‌هاي مسكوني و اداري، شهرك‌هاي مسكوني و مقاوم‌سازي سازه‌ها

·         مطالعات بزرگراه‌ها، راه‌هاي دسترسي و پل‌ها

·       مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)

·       تهیه و تدوین گزارش طرح توجیهی محیط زیست

      ·تهیه و تدوین گزارش­های ایمنی و ارزیابی ریسک

·      تهیه و تدوین گزارش مدیریت زیست محیطی (EMP)

·      مطالعات آمایش سرزمین و ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین

     ·      تهيه و تدوين استانداردها و دستورالعمل‌هاي فني و مرجع در سطح ملي

 

مهندسین مشاور دوران عمران میهن

×