شرکت مهندسین مشاور دوران عمران میهن در راستای توسعه پایدار کشور با آگاهی از شرایط کشور در فازهای طراحی، مهندسی و نظارت و مدیریت پروژه‌ها توجه و اهتمام خود را بر مبنای استانداردها و قوانین و آئین‌نامه‌های مدون بین‌المللی و ملی با حفظ مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تعهد به کیفیت خدمات ارائه شده به منظور رضایتمندی کارفرمایان سرلوحه خود قرار داده و با نظم‌دهی و آراستگی سیستم سازمانی خود در رسیدن به اهداف پایدار ملی ماموریت و چشم انداز خود را بر پایه ارزش‌های زیر دنبال می‌نماید:
·             پایبندی به اصول و معیارهای علمی و فنی و رعایت کلیه قوانین و آئین‌نامه‌ها در تمامی زمینه­ های خدمات
·           توسعه پایدار و متضمن حفاظت از منابع طبیعی، زیستی و با رعایت ظرفیت برد و تحمل طبیعت، چرخه حیات و آب
·            اجرای تعهدات شرکت با بهترین کیفیت، در زمان مقرر و هزینه مناسب
·             توجه ویژه به بالابردن سطح اعتماد و مشارکت جوامع محلی
·         احترام به مشتریان و امانتداری در ایده ها و طرح‌های آنان
·         افزایش اثربخشی با بهره برداری از فناوری‌های روز، خلاقیت و نوآوری
·         رشد و بالندگی از طریق شایسته‌سالاری
·         بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان
·         حرکت در مسیر تعالی سازمانی از طریق شناسایی و پایش نتایج ملموس و مبتنی بر شواهد در تمامی ابعاد سازمان
·         ایجاد مسئولیت‌پذیری در بین کارکنان، تعهد کاری بالا و پاسخگویی در قبال اختیارات تفویض شده
·         ترویج و توسعه ارزشهای اخلاقی، دینی و حرفه‌ایی در تمامی سطوح سازمان


مهندسین مشاور دوران عمران میهن

×