توسعه روزافزون تاسيسات‌آبي به منظور استحصال هرچه بيشتر منابع آبي، توليد انرژي، كنترل سيلاب، مقابله با خشكسالی، حفاظت از منابع آب و... يكي از مهمترين اهداف احداث سدها می‌باشد. سدهاي مخزني به‌عنوان یکی از مهمترين سازههاي ساخت بشر با صرف هزينههاي كلان ملي جهت تامين آب مصارف مختلف شرب، كشاورزي، صنعت، زيستمحيطي و تامین اهداف اشاره شده احداث ميگردند. با توجه به اهمیت استراتژیک اين‌گونه تاسيسات، لزوم طراحی صحیح این گونه سازه­‌‌ها بیش از پیش نمایان می‌­گردد. مهندسین مشاور دوران عمران ایران خدمات مشاوره و مهندسي در زمینه انواع سدها را با استفاده از معتبرترين نرم افزارها و مطابق با آخرين استانداردهاي بين‌المللي ارائه می‌نماید:

·                       تدوين برنامه‌هاي زمين شناسي مهندسي و تعيين خصوصيات رفتاري محيط‌هاي خاکي و سنگي و ارائه پارامترهاي ژئومکانيکي براي پروژه‌هاي سدسازی

·                          مطالعات منابع قرضه و مصالح ساختماني پروژه‌‌هاي سدسازی

·                          مطالعات  امکان‌يابي ساختگاه انواع سدها

·                          طراحي پرده آب‌بند و تزريق سازه‌هاي هيدروليکي

·                          تحليل تراوش و بررسي آبگذري از سدها

·                          طراحي بدنه انواع سدهاي بتني، خاکي و باطله

·                          تهیه مدل‌هاي عددي براي سازه‌هاي هيدروليكي 

·                          طراحي سازه‌هاي هيدروليکي انواع سدها

·                         تدوين برنامه‌هاي مدل‌سازي فيزيكي سازه‌هاي هيدروليكي

با توجه به فناوری نسبتاً پيچيده طراحي و ساخت انواع مختلف سدها، تجهيزات و ابزارآلات بهكار رفته در آن، قابل توجه بودن هزينههاي سرمايهگذاري در اين ‌بخش و نقش و جایگاه بهرهبرداری و نگهداری ‌بهینه در افزایش‌کارآیی و عمر مفید آنها، حفظ توان عملكردي این تأسيسات از اهمیت ويژه‌ای برخوردار است. مهندسین مشاور دوران عمران میهن در زمينه‌ مطالعات كنترل پايداري، ايمن‌سازي، علاج‌بخشي، بازسازي تاسيسات و سامانه‌هاي آبي و همچنين دستورالعمل‌هاي نگهداري و نظام بهره‌برداري سدها فعالیت می‌نماید. بررسي پتانسيل خطرپذيري سد، ارزیابی عملکرد سیستم تخلیه سیلاب، مد‌ل‌سازي هيدروليکي شکست سد يا وقوع سيلاب نادر و گسترش سيل حاصل، تحليل خسارت سيلاب، طراحي سامانه پايش وضعيت مخزن و سد براي تشخيص وقوع بحران (هشدار سيل)، طراحي سيستم اسکادا و تدوين دستورالعمل اقدامات اضطراري از حوزه­‌های فعالیت این مشاور در زمینه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در این زمینه می‌باشد.

 

مهندسین مشاور دوران عمران میهن

×