مهندسین مشاور دوران عمران میهن خدمات مشاوره و مهندسی سازه‌های ساختمانی و صتعتی را از ابتداء تا انتها به کارفرمایان محترم ارائه می‌نماید. پس از ابلاغ پروژه، ابتدا اطلاعات پایه از کارفرما دریافت و شرح نیازمندی‌های طرح با هماهنگی با کارفرما و بهره‌بردار در قالب فرم مبانی طرح تهیه می‌گردد. پس از تصویب مبانی طرح، مشاور مطالعات مرحله اول را در دو بخش شناسایی و بررسی اولیه و تهیه طرح مقدماتی به ويژه انتخاب سیستم باربر مناسب انجام و نتیجه را در قالب گزارش مطالعات به کارفرما ارائه می‌نماید. پس از تائید و تصویب مطالعات مرحله اول، مشاور نسبت به انجام خدمات مهندسی تفصیلی اقدام می‌نماید. این خدمات شامل انجام محاسبات فنی سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی مطابق استانداردها و ضوابط فنی و قانونی، تهیه دفترچه محاسبات و نقشه‌های اجرائی، تدوین مشخصات فنی عمومی و خصوصی، تهیه متره و برآورد هزینه اجرای عملیات، برنامه زمانی اجرای پروژه و ارائه اسناد مناقصه می‌باشد.

نیاز گسترده و روز افزون جامعه به ساختمان و مسکن لزوم استفاده از ساختمان‌های موجود با تقویت آن‌ها را بیش از پیش مطرح کرده است. ارائه طرح بهسازی بناهای موجود برای نیازهای بهره برداری امروزی نظیر تغییر کاربری ساختمان یا اضافه نمودن طبقه به آن، با راهکارها و مصالح جدید به منظور افزایش عمر مفید و نیز مقاوم‌سازی ساختمانها از خدمات فنی مهندسین مشاور دوران عمران میهن می‌باشد. مطالعات ارزيابي باربري ساختمانهاي موجود و راهكارهاي بهسازي لرزه‌اي در دو مرحله تحليل آسيب‌پذيري ساختمان و تهيه طرح  بهسازي انجام می‌پذبرد. تحليل آسيب‌پذيري ساختمان شامل گردآوري اطلاعات اوليه، تعيين هدف بهسازي، تحليل خطر زلزله و انتخاب طيف طرح، تهيه اطلاعات تفصيلي وضعيت موجود ساختمان و ارزيابي وضعيت موجود آن و شرايط ساختگاه، بررسی تفصيلي نياز ساختمان به بهسازي و تهيه گزارش می‌باشد. در مرحله دوم راهكارها و طرح‌های مختلف ارائه و پس از تحلیل فنی و اقتصادی گزینه برتر انتخاب و طرح اجرائی بهسازي تهیه می‌گردد.

مدل­‌سازی رایانه‌ای با نرم افزارهای مهندسی و تخصصی به روز، تحلیل و طراحی کلیه اجزای سازه شامل سقف، تیرها، ستونها و پی بر اساس آخرین استانداردها و آیین‌نامه‌های ملی و بین‌المللی، تهیه نقشه‌های ساخت، بافت و نصب جهت مجموعه انواع سازه‌­های فضائی تخت، چلیک، کروی و فرم آزاد، تیپ‌بندی گوی‌ها و المانها، تهیه نقشه‌های پوشش و ابنیه، نقشه‌های مکانیکال، الکتریکال، نقشه‌های معماری و نما،  تهیه دفترچه­‌های محاسبات و اخذ تائيد از مراجع ذیصلاح، متره و برآورد مصالح، تهیه اسناد مناقصه و مدارک فنی، ارائه برنامه زمان‌بندی عملیات اجرائی و لیست خرید از رئوس خدمات مهندسی این مشاور در بخش سازه‌های صنعتی می‌باشد.

 

مهندسین مشاور دوران عمران میهن

×