حوزه فعالیت مهندسین مشاور دوران عمران میهن در زمینه‌های زیر می‌باشد:

·        تاسیسات آب و فاضلاب

·        ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی

·        سد‌سازی

·        سازه

·        ایمنی و کاهش خطرات (پدافند غیرعامل)

·        شبکه‌های آبیاری و زهکشی

·        حفاظت و مهندسی رودخانه

·         محیط زیست

·        راه‌سازی

·        آب‌های زیرزمینی

·        مدیریت طرح

مهندسین مشاور دوران عمران میهن

×