در دهه ­هاي اخیر و در نتیجه تغييرات جمعيت، نظام هاي اقتصادي، اجتماعي و توسعه ناپایدار و نامتوازن، تنوع زيستي و محیط زیست در معرض تهدید بسیار جدي قرار گرفته است. چنانچه درشیوه ­های کنونی استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست و روند تغيير كاربري سرزمین و توسعه ناپايدار، تغییری ایجاد نگردد دیری نخواهد پایید که اثرات غیر قابل جبران آن نظیر انواع آلودگی ها، انقراض گونه­ های جانوری و گیاهی  سلامتی، بهداشت عمومی، ایمنی و انواع بلایای طبیعی و ...گریبانگر انسان خواهند شد.

بر این اساس مهندسین مشاور دوران عمران میهن اهتمام جدی دارد تا با کمک متخصصین متعهد و با همکاری همه دست اندرکاران دولتی، خصوصی، سازمان­های مردم نهاد و جوامع محلی گامی هر چند کوچک در راستای حفاظت و مدیریت توسعه پایدار و متوازن منطقه بردارد و در این راستا ارائه خدمات زیر را در دستور کار دارد:

·          مطالعات ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست

·          تهیه و تدوین گزارش طرح توجیهی محیط زیست

·          تهیه و تدوین گزارش های ایمنی و ارزیابی ریسک و اثرات تجمعی

·          تهیه و تدوین گزارش مدیریت زیست محیطی

·          مطالعات آمایش سرزمین و ارزیابی توان اکولوژیک سرزمین

لازم به ذکر است که تمامی رسته ­های خدماتی شرکت دوران عمران میهن با توجه به تاکید موسسین آن برتوسعه پایدار در ارتباط تنگاتنگ با معیارها و ضوابط محیط زیستی بوده و در کنار رسته آب و فاضلاب، سازه، سدسازی و مهندسی رودخانه خدماتی نظیر ارزیابی ویژگی­های کمی و کیفی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی، شناسایی منابع اصلی آلاینده (شامل نوع، مقدار و مرکز آلایندگی)، حذف و کنترل عوامل آلاینده موثر بر منابع آبی، ارتقای آگاهی عمومی به منظور بهره ­وری از منابع آب و پیشگیری و جلوگيري از آلوده نمودن آنها، تعیین ظرفیت خود پالایی و پهنه بندی کیفی منابع آب جهت ساماندهی بهره برداری­ها و کاربری­ها، بازنگری طرح­های توسعه، تخصیص­ها و ظرفیت بهره برداری متناسب با توان منابع آب سطحی و زیرزمینی و ... را ارائه خواهد داد.

 

مهندسین مشاور دوران عمران میهن

×